Monumenten Community

Welkom op dè ontmoetingsplek voor monumenteigenaren

Community activities

 • Op 6 december is het Boerderijenfonds gestart: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

  Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

  Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving.
  Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.
  Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

 • Wij zijn aangesloten bij de community om monument eigenaren te voorzien van advies in daglichtoplossingen met onze zwart stalen dakramen

 • De rol van de beheerder van de Vereniging van eigenaars.

  VvE beheerders kunnen niet meer zonder, bestuursleden van de VvE weten niet anders en leden van de VvE zijn vaak veroordeeld tot de digitale snelweg van de beheerder.
  Maar houden de VvE beheerders ook nog rekening met digibeten of ouderen die toevallig geen PC of internet hebben of er niet mee om kunnen of willen gaan. Moeten VvE beheerders niet nagaan of de informatie wel goed is overgekomen. Er zijn VvE beheerders die dat bij een introductiegesprek keurig netjes navragen. “Hoe wilt u dat wij de VvE informatie aan u versturen? Digitaal of gewoon met de post? De beheerder van de VvE zou een eigenaar vooral moeten zien als de primaire klant. En die klant is nu eenmaal belangrijk. Of het nu gaat om klachtenbehandeling, informatie verstrekking of het functioneren van de beheerder.
  Zelfanalyse is in dit verband een goede zaak, de VvE beheerder zal zich moeten voegen naar de wens van de klant en het moet dus niet zo zijn dat de klant zich moet voegen naar het systeem van de beheerder. In vaktermen van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De leden van de VvE en het bestuur moeten de ambassadeurs worden van de VvE beheerder dat noemen we synergie.

 • Jeannet plaatste

  Inmiddels weer twee keer schade aan ons rieten dak door de vogels...
  Dank voor de diverse tips. Heb nog geen afdoend middel gevonden om te delen,
  wel een link doorgestuurd gekregen die ik graag met jullie wil delen

  https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fp…