VvE's in monumentale gebouwen

Openbare groep 14 leden
 • Volg onze informatie over Verenigingen van eigenaars in monumentale woongebouwen. https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/publicaties-vereniging…

 • Hallo, ik woon in deze boerderij uit 1742 genaamd ‘De Broedersbouw ‘. Het is in 2018 omgebouwd naar een appartementencomplex met 9 appartementen en dus ook met 9 leden in de VVE.

 • Woon in een huis dat valt onder beschermd stadsgezicht in Delft.
  Hallo!

 • De rol van de beheerder van de Vereniging van eigenaars.

  VvE beheerders kunnen niet meer zonder, bestuursleden van de VvE weten niet anders en leden van de VvE zijn vaak veroordeeld tot de digitale snelweg van de beheerder.
  Maar houden de VvE beheerders ook nog rekening met digibeten of ouderen die toevallig geen PC of internet hebben of er niet mee om kunnen of willen gaan. Moeten VvE beheerders niet nagaan of de informatie wel goed is overgekomen. Er zijn VvE beheerders die dat bij een introductiegesprek keurig netjes navragen. “Hoe wilt u dat wij de VvE informatie aan u versturen? Digitaal of gewoon met de post? De beheerder van de VvE zou een eigenaar vooral moeten zien als de primaire klant. En die klant is nu eenmaal belangrijk. Of het nu gaat om klachtenbehandeling, informatie verstrekking of het functioneren van de beheerder.
  Zelfanalyse is in dit verband een goede zaak, de VvE beheerder zal zich moeten voegen naar de wens van de klant en het moet dus niet zo zijn dat de klant zich moet voegen naar het systeem van de beheerder. In vaktermen van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De leden van de VvE en het bestuur moeten de ambassadeurs worden van de VvE beheerder dat noemen we synergie.

 • Wilt u meer weten over uw rechten en plichten in een Rijks of gemeentelijk monumenten met een vereniging van eigenaars. Lees dan de Wegwijzer voor monumenteigenaars en verenigingen van eigenaars. zie hiervoor de website www.cultureelerfgoedenschede.nl en bezoek de webshop.

 • In Enschede zijn er op dit moment verschillende naoorlogse appartementsgebouwen die de status van gemeentelijk monument hebben gekregen. Vanuit de gemeente Enschede zijn de "monument"eigenaars maar heel beperkt geïnformeerd over de gevolgen van de monument status. De vraag is of er gemeenten in Nederland zijn waar gemeenten een proactieve rol spelen in de informatievoorziening naar de VvE of de individuele appartement eigenaar. Kijk naar: https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/appartementencomplex-t…
  Onderstaande foto: Na oorlogs appartementencomplex aan de Oliemolensingel in Enschede heeft in 2018 de status van gemeentelijk monumenten gekregen.

 • Wanneer ontstaat de Vereniging van Eigenaars [VvE].

  Een Vereniging van Eigenaars ontstaat wanneer een woongebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. Iedere eigenaar van een appartementsrecht verplicht lid van de VvE. De VvE wordt echter pas actief wanneer er sprake is van meerdere juridische eigenaars. De eigenaars bepalen zelf of de VvE actief is. In Nederland zijn veel VvE’s zogenaamde slapende VvE’s dat wil zeggen dat er sprake is van appartementsrechten maar dat de eigenaars de VvE niet geactiveerd hebben. Dit kan problemen opleveren als er gebreken ontstaan aan het gebouw, bijvoorbeeld een lekkend dak en niet iedereen wil meebetalen aan reparatie.
  De VvE is juridisch gezien een rechtspersoon en als zodanig verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Het algemene verenigingsrecht van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 [art. 5:124BW] is grotendeels van toepassing. Belangrijke verschillen met een “normale” vereniging zijn dat eigenaren verplicht zijn en het bestuur primair de besluiten van de Algemene Vergadering moet uitvoeren. Ook is het financiële belang van eigenaren meestal veel groter dan het belang van een lid van b.v. een sportvereniging.
  Zijn er verenigingen van eigenaars in een Rijks of gemeentelijk monument met bijzondere ervaringen? Laat het ons weten.
  John Nijhuis