Duurzaamheid en energiebesparing

Openbare groep 243 leden
 • Een nieuwe video over verduurzamen in de reeks 'Zien verduurzamen Doet verduurzamen'.

  #12 Pand in Leiden
  Stichting Diogenes beheert monumenten in Leiden die steeds meer worden verduurzaamd, zoals dit pand uit de 18e eeuw. Bestuurslid Marion van Dongen: ‘Huurders komen nu ook zelf met ideeën, dat vind ik een heel mooie ontwikkeling.’

  https://www.monumenten.nl/videoserie-zien-verduurzamen-doet-verduurzame…

 • Heb nu een monumentenhuisje in Veere. We hebben op dit moment belangstelling om een kop-hals-romp-boerderij in Friesland te kopen. Volgens de makelaar wil de gemeente graag de monumentenstatus verlenen als er een nieuwe eigenaar is. Na de aankoop moet er een omvangrijke restauratie gebeuren.
  We hopen in deze groep nuttige informatie te vinden en misschien later te delen.

 • Nieuwe video's in de leuke serie 'Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen'!

  Kijk ze hier:

  https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/aan-de-slag/zien-verd…

 • GEZOCHT: ISOLERENDE GORDIJNEN

  Woont u in een monument en heeft u isolerende gordijnen? Bijvoorbeeld plisségordijnen of gemetalliseerde (rol)gordijnen. Dan hoort de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat heel graag. Voor een nieuwe Groene Gids zijn wij namelijk op zoek naar monumenten waar wij een foto kunnen maken van de gordijnen. Wilt u helpen? Alvast veel dank!

  Met vriendelijke groet,
  Huub van de Ven, specialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Beste monumentenliefhebbers,

  In samenwerking met de Gemeente Groningen, het Energieloket en Woonhuis Duurzaam ben ik betrokken geweest bij de (dak)isolatie van een Rijksmonument uit 1517 met 40 woningen.

  De gemeente Groningen heeft hiervan een praktische video gemaakt, die laat zien hoe je dit soort projecten aanpakt. Die vind je onder deze link:

  https://www.youtube.com/watch?v=YiM8pmF8t_o

  Neem gerust contact op als je meer wilt weten.

  MvG,
  Joost

 • Zojuist contact gehad met Q-roof. Nog onduidelijk of het bij mij kan worden toegepast (klein dak en zonneligging is niet helemaal optimaal) maar ZEER interessant! Het is een zonnecollector bestaande uit leiding met lamellen die je onder de pannen langs de panlatten laat lopen. Dit vangt de warmte daar op (vaak dus tussen isolatie en pannen) en dit kan vervolgens verder gebruikt worden net als een gewone zonnecollector.

  Ik vind dit zo'n mooie uitvinding (wellicht bestaat het idee al langer?) dat ik het hier onder de aandacht wil brengen. (via de zoekfunctie kon ik er hier nog niets over vinden) Totaal niet zichtbaar op je dak dus supermooi voor monumenten die willen verduurzamen.

  Ik heb er geen ervaring verder nog mee dus hoe het in de praktijk gaat werken moet nog blijken maar dit zijn nu precies de uitvindingen waar ik erg blij van word als monumenten liefhebber en eigenaar.

  https://www.q-roof.nl/

 • Wij vinden het Leuk om lid te zijn geworden van deze groep en kijken er naar uit waar mogelijk informatie onderling uit te wisselen over duurzaamheid en energiebesparing van monumenten.
  Wij wonen in Blaricum in een rijksmonument gebouwd in 1928 door architect Theo Rueter.
  met vriendelijke groet
  Robert en Ellis de Jonge

 • Het project bestaat uit het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van een aantal platte daken aan de achterkant van het voormalige dobbelmannklooster in Nijmegen en een aantal dakdelen van de groenestraatskerk, die – historisch zo gegroeid – op de riolering van het voormalige klooster zijn aangesloten. Afkoppelen wil zeggen afvoer van het regenwater d.m.v. infiltratie en afkoppelen van de HWA (HemelWaterAfvoer) van de riolering. Aanleiding voor het project was, ivm toekomstige mogelijke lekkage van achtergebleven stookolie, de verwijdering van een gesaneerde olietank uit de achtertuin van het kloostercomplex en de wens van de bewonersgroep iets met het eigen groenfonds te doen.

  Om een te grote hoeveelheid regenwater, bij een volle regenwateropvangtank na het afkoppelen op te kunnen vangen zijn infiltratiekratten in de tuin gerealiseerd. De overloop van de regenwater opvangtank komt in de infiltratiekratten uit. Totaal oppervlakte af te koppelen oppervlak: Kerk+Klooster 381,97 m2

  Naast de bestaande riolering zijn met zelfwerkzaamheid nieuwe HWA buizen in de grond gelegd.
  In de centrale wasruimte is op een montage bord de technische installatie aangebracht, alsook een tweede groenwater waterleidingnet voor de wasmachines.

  Omdat er geen data beschikbaar is over het watergebruik voor wassen in wooncomplexen met gemengde woonvormen zijn in de installatie verschillende meters opgenomen. Inmiddels is na 4 jaar gebruik en handmatig meten, het groenwater leidingnet uitgebreid naar de toiletten.

  Meer artikelen over dit project zijn te vinden via het twitteraccount @Dobbelmklstr:
  (1) (1) Dobbelmannklooster op Twitter: "Dobbelmannklooster #klimaatadaptatie burger regenwaterproject artikel in installatie en sanitair 2018 https://t.co/CocCt6oqzA" / Twitter
  (2) (1) Dobbelmannklooster op Twitter: "Dobbelmannklooster #klimaatadaptatie burger regenwaterproject eerste publicatie 2018 in Land en Water https://t.co/Ki0RXqwwL8" / Twitter
  of de websites:
  https://waterwindow.nl/casus/hemelwateroverlast-57
  https://klimaatadaptatienederland.nl/voorbeelden/overzicht-projecten/?A…
  https://essay.utwente.nl/77719/1/Geurts-Maartje.pdf

 • Het Dobbelmannklooster in Nijmegen is een gemeentelijk monument met binnen sociale woningbouw gerealiseerde wooneenheden. Deze worden aan alleenstaanden en gezinnen verhuurd door de WBVG (www.wbvg.nl). In 1988 is het klooster verbouwd tot wooncomplex. Er is naar de maatstaven van toen vloer, gevel en dakisolatie aangebracht. Van de schil zijn de ramen nog niet geïsoleerd. De WBVG kent een grote mate van zelfwerkzaamheid. Voor het isoleren van de ramen hebben de bewoners de afgelopen jaren een eigen revolverend groenfonds opgebouwd. De mogelijkheid van dubbelglas (9mm), monumentenglas, voor en achterzetramen zijn onderzocht en zijn geoffreerd. Voorzet ramen wijst de gemeente af. Helaas passen alleen eenvoudige achterzet ramen financieel binnen de mogelijkheden. De bewoners hebben in 2019 in een van de gezinseenheden op proef reversibel achterzet ramen aangebracht ( https://www.wbvg.nl/bewoners-verduurzamen-creatief-en-efficient/ ). Deze gezinsruimte wordt wekelijks bemeten via www.mindergas.nl . De achterzet ramen zijn van kunststof (licht in gewicht) en eenvoudig met "clipjes" binnen zelfwerkzaamheid aan te brengen.

  De meting over 2020 geeft een aardgasbesparing aan van 21,9% (vergeleken via graaddagen) ten opzichte van 2019. Dat is heel veel, maar de gasmeter liegt niet. De betreffende gezinsruimte wordt al jaren bemeten. Een vergelijking met voorgaande jaren is dan ook goed te maken.

  De vraag: Wij zijn op op zoek naar een budget vriendelijke second opinion over deze situatie om goed onderbouwd deze methode over het hele complex uit te kunnen rollen. Het is vijf keer goedkoper dan dubbel glas en meer dan vijf keer goedkoper dan monumentenglas en we kunnen het in eigen beheer doen. Als betrokken burgers hebben de bewoners hun nek uitgestoken en ze hopen dat er vanuit de overheid of het onderwijs een mogelijkheid bestaat om deskundigheid in te brengen.