Hallo, voor mijn rijksmonument heb ik in 2002 gebruik mogen maken van het revolverend krediet met een (toen nog!) opvallende rente. Na bijna 20 jr zijn de luiken aan vervanging toe. Het onderhoud (kleinschalig) heb ik in het verleden niet kunnen verrekenen omdat het vaak beneden het drempel bedrag lag. Nu heb ik wel eens begrepen dat er "potjes" zijn, om luiken, horende bij boerderijen, in stand te houden/vervangen. Weet iemand daar meer over?
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Voor Rijksmonumenten zijn er 2 onderhoudssubsidies aan te vragen via de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Er is een SIM-subsidie (60% van de subsidiabele onderhoudskosten, aanvragen voorafgaande aan de werkzaamheden) voor niet-woonhuis monumenten en een subsidie voor woonhuiseigenaren (38% van de subsidiabele onderhoudskosten , aan te vragen na uitvoering van de werkzaamheden). Een monument welke als boerderij staat ingeschreven in het rijksmonumentenregister kan kiezen voor één van beide regelingen. De meest informatieve site over deze regelingen is: www.monumenten.nl Ps. beide subsidies moeten aan het begin van het jaar aangevraagd worden! wacht dus niet te lang....

inloggen of registreren om te reageren.