Kort geleden plaatst ik hier een vraag over ervaring met vacuümglas. Eén van de respondenten waarschuwde voor condensvorming: "Niet onbelangrijk is ook de isolatiewaarde van de rest van je monument en hoe je ventileert. De dampspanning zal hoe dan ook ergens condensatie veroorzaken. Als door toepassing van Fineo je dauwpunt in je steens buitenmuur komt, ben je verder van huis! Het is verstandig om je bouw fysisch te laten adviseren voordat je dergelijke ingrepen aan je monument van plan bent" (Arco Donker). Ik heb getracht uit te zoeken waarom isolatieglas iets zou veranderen in de situatie zodanig dat condensatie bij of in een muur zou kunnen optreden, maar ben daar niet ver in gekomen. Ik heb alleen in een bouwfysisch rapport gevonden dat isolatieglas meer stralingswarmte in de ruimte laat (waarom dat zo is bleef onduidelijk) waardoor het comfort/gevoelstemperatuur hoger wordt en de thermostaat lager gezet wordt, met een hogere luchtvochtigheid als gevolg. Klopt deze bewering en is dat het enige verschijnsel dat een verhoogd risico op condensatie geeft?
Sander Smit
Sander Smit
Een algemene vuistregel is dat het glas een lagere isolatiewaarde moeten hebben dan de muren en kozijnen. Met enkel glas is dat altijd zo. Bij isolatieglas en steens muren kan het zijn dat de muren de laagste isolatiewaarde hebben. De muren kunnen dan kouder worden dan het glas, en vocht uit de binnenruimte kan dan gaan condenseren op de muren. Met schimmel en schade tot gevolg. Vocht op glas is niet meteen schadelijk, en oude ramen/kozijnen zijn vaak zo gemaakt dat condensvocht weg kan.
hubert
hubert
De post waar Sander naar verwijst beschrijft helder de algemene zaken rond condensvorming, maar mijns inziens niet waarom het plaatsen van isolerend glas tot VERANDERING in vochtproblemen elders in de ruimte zou kunnen leiden. Zoals ik er nu tegenaan kijk zie ik niet hoe dat zou moeten gebeuren. Mijn gedachtelijn: als de temperatuur in een ruimte daalt en/of de vlakken die in contact staan met buiten (ramen, muren) in temperatuur dalen kan op een gegeven moment condensatie optreden. Dat zal het eerst gebeuren op het koudste vlak, laten we zeggen een raam met enkelglas. Of er condensatie op een ander koud vlak optreedt, laten we zeggen de buitenmuur, hangt volgens mij niet af van de aanwezigheid van een nog kouder vlak (het raam) maar alleen van de dampspanning vlak bij die muur. TENZIJ dat koude raam door condensatie zoveel water uit de ruimte weet te halen dat de dampspanning bij de muur daalt tot onder het dauwpunt. Enig rekenwerk aan dat idee brengt mij tot de conclusie dat dat in de praktijk niet gebeurt (van 20 graden bij 70% luchtvochtigheid naar 10 graden zou in mijn keuken een te condenseren hoeveelheid water betekenen van ongeveer een theekop en dat heb ik nog nooit zien gebeuren). Dus mijn conclusie is dat condensatie op een muur los staat van condensatie op een raam. En dus dat het vervangen van het raam door isolerend glas geen invloed heeft op condensatie op de muur (los van het door mij hierboven genoemde mogelijk ander stookgedrag van de bewoners). Maar misschien mis ik iets in mijn gedachtegang?
Reinier Verbeek
Reinier Verbeek
Hoi Hubert. Je mist niks en slaat de spijker op zijn kop! Het is zeker niet zo dat al het vocht uit een ruimte via enkel glas condenseert en dan op magische wijze "verdampt" naar een ander plek op de planeet. Dus het is helemaal juist dat glas (goed) isoleren altijd een vooruitgang betekent. Dat je dan óók naar andere punten kan kijken waar vocht problematisch is (ook) een goede tip. Maar oude "urban myths" dat een oud huis moet tochten en dat enkel glas goed is voor de vochthuishouding en dat oude houten ramen beter tegen vocht kunnen dan ander gebouwonderdelen mogen wel eens op een forum als dit worden ontkracht. Het is niet zo dat het condenseren op de muren start als het condenseren op het glas stopt. Overigens gaat het niet om theekopjes, maar om liters. De vochtproduktie in een woning is ruim een liter per persoon per dag, met een piek bij het douchen en bij het koken.

inloggen of registreren om te reageren.