Goedenavond, brengt de nieuwe omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan, significante wijzigingen met zich mee ( voor Rijksmonumenten) ?
Harry Schwering
Harry Schwering
In het verlengde hiervan, probeer ik mijn kennis te verkrijgen, o.a. Door zelf vergunningen aan te vragen. Om vertraging in de vergunningsaavraag voor te zijn, Op welke wijze kan de “standaard vragen” die een gemeente gaat stellen? Ik heb de gemeente gevraagd om inzage van de “ checklist”, deze is niet beschikbaar voor het publiek. Voorts zijn er cursussen voor ambtenaren, zijn deze cursussen ook toegankelijk voor de burger? De Erfgoedacademie is een organisatie die dit aanbiedt.
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Voor monumenten niet. Wel wordt de directe omgeving van het monument nu belangrijker. Dit is in de wet nu beter verankerd. De directe omgeving van een monument moet bij nieuwe ontwikkelingen nu meegewogen worden om zo de impact op het monument zo veel mogelijk te beperken. Verder blijft de controle op de bouwkwaliteit bij monumenten bij de overheid liggen. Bij nieuwbouw gaat het naar de markt toe. Gemeenten hebben in de nieuwe wetgeving wel wat meer ruimte gekregen om eigen beleid te maken rondom bepaalde thema's om zo de onbedoelde effecten in de oude regelingen te voorkomen. Op dit moment is daar echter nog geen sprake van. de komende jaren zal de lokale overheid druk zijn met alle nieuwe regels en om nieuw beleid te gaan maken. Alle bestemmingsplannen moeten per gemeente namelijk samengevoegd gaan worden tot 1 omgevingsplan per gemeente. Dat is flink veel werk.
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Cas, ik begrijp niet waar je op doelt. Bij nieuwe ontwikkelingen doel ik op nieuwbouw in de omgeving van een monument. Een projectontwikkelaar moet met dat aspect dus rekening gaan houden. Voor de burger wonende in het monument is het over het algemeen niet meer werk, het werk ligt vooral bij de gemeentes... Voor de burger zou het er juist makkelijker en sneller op moeten worden, er is immers nog maar sprake van 1 vergunningaanvraag ipv veel verschillende met allemaal hun eigen regels. Dat is althans de bedoeling van deze nieuwe wet.
Harry Schwering
Harry Schwering
Eelco en Cas, met de door mij ingediende aanvragen bij de gemeente, is mijn ervaring niet dat de gemeente een meewerkende factor is, meer een afwachtende houding aanneemt. Ik zou graag vooraf in overleg treden met de gemeente, of dat er bij "standaard" onderwerpen de beschikking kan krijgen sjablonen waarmee ik een aanvraag vooraf kan voorbereiden. Mogelijk dat de gemeente met advies-uitspraken zou kunnen voorstellen. Nu bespreekt welstand een aanvraag, en als daar vragen uit voortkomen, ben ik weer 6 weken verder, waarna weer een behandeling van de aanvraag plaats vindt. Het zou een stap in de goede richting zijn als de monumenten-adviseur meer mandaat zou krijgen in de aanvraag van de omgevingsvergunning.

inloggen of registreren om te reageren.