Vanaf maart 2024 kan de woonhuissubsidie over 2023 worden aangevraagd / ingediend. Ik ben dit jaar nieuw met dit onderwerp. Ik heb begrepen dat het een kwestie zou zijn van het indienen van facturen voor groot onderhoud dat is uitgevoerd aan het casco van de woning, dat wordt gestaafd voor een rapport van een onafhankelijk deskundige. In mijn situatie van de Monumentenwacht Limburg. Is het zo eenvoudig als ik het hier heb beschreven? Zijn er beren op de weg? Zijn er uitgaven waarvan men niet had kunnen bedenken dat deze ook voor vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen. Het "Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten" heb ik ook als onderlegger paraat.
postmes
postmes
Zorg in ieder geval dat je documentatie op orde hebt. Lees per onderdeel waar je subsidie op wilt aanvragen goed door wat er wel en niet gesubsidieerd wordt en zorg dat op de factuur duidelijk die onderdelen terugkomen conform de subsidieregeling, en zorg dat er op factuur ook duidelijk het uitvoeradres staat vermeld. Verder zorg voor dat je bewijsvoering in orde is. Liefst foto's : voor, tijdens en na onderhoud/ renovatie. Deze hoef je bij aanvraag niet mee te sturen, maar kan wel zijn dat ze hier naar vragen als ze aanvullende informatie willen hebben.

inloggen of registreren om te reageren.