Nadja Keuter
Nadja Keuter
Nieuws betreffende de Woonhuissubsidie; Dit jaar is er een nieuw subsidieportaal voor de Woonhuissubsidie. Het is nu makkelijker om de aanvraag te doen. Het is mogelijk om tussentijds de aanvraag op te slaan, waardoor alles niet in één keer afgerond hoeft te worden. Het budget van de woonhuisregeling is recent met 2,5 miljoen euro verhoogd, naar 52,5 miljoen euro per jaar. Ondanks deze extra middelen is het mogelijk dat het subsidiepercentage dit jaar voor het eerst iets lager uitvalt dan de afgelopen jaren. Het maximale subsidiepercentage binnen de woonhuisregeling is 38%. Als er voldoende budget is, ontvangen alle aanvragers dit percentage over hun subsidiabele kosten. Als er onvoldoende budget is, wordt het subsidiepercentage zodanig naar beneden bijgesteld dat iedereen hetzelfde percentage ontvangt. Tot nu toe is het budget steeds toereikend geweest om 38% subsidie te kunnen verlenen. Het aantal aanvragen neemt jaarlijks toe. Als deze trend doorzet, dan ontstaat dit jaar mogelijk voor het eerst een situatie waarin het subsidiepercentage naar beneden moet worden bijgesteld. Het gaat dan naar verwachting slechts om enkele procenten. Het definitieve percentage kan pas eind juli worden vastgesteld, als alle aanvragen inhoudelijk zijn beoordeeld. Ook in 2025 verwacht de Rijksdienst een ‘overvraag’. In de bijgevoegde link het webinar van afgelopen maandag. In dit webinar over de woonhuissubsidie wordt besproken hoe de woonhuisregeling werkt, wie er in aanmerking komen voor subsidie en welke kosten subsidiabel zijn. Na de inhoudelijke presentatie worden ook enkele vragen beantwoord die door deelnemers zijn gesteld. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/2024…

inloggen of registreren om te reageren.