Kees en Gusta Rus / Jansen

Onlangs - eind 2018 - de ligboxenstal gesloopt (incl. asbestsanering) en nu klaar voor fase 2, de aanleg van een mooi groen erf rond onze oude stolp (voorhuis uit 1910 en stolp veel ouder (bouwdatum onbekend).