Op dinsdag 18 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’ aangenomen. Daarin is bepaald dat de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten per 1 januari 2019 is afgeschaft en wordt vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.
Meer informatie: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/woonhuissubsidie