De Overgangsregeling ihkv de afschaffing fiscale aftrek is gepubliceerd: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten…. Voor monumenteigenaren die al vóór 2019 begonnen waren/verplichtingen zijn aangegaan. Wellicht relevant voor leden van deze groep!