Koen Wijn

geachte lezers,

op de website wetten.overheid.nl wordt de subsidieregeling instandhouding van monumenten besproken

In hoofdstuk 60 staat dat het volgende subsidiabel is:

de instandhouding van verwarmingsinstallaties met bijbehorende onderdelen (zoals kachels, verwarmingsketels en radiatoren).

Weet iemand wat hieronder wordt verstaan?

Als iemand nog goede voorbeelden heeft van wat subsidiabel is in de praktijk dan hoor ik het graag.

Wij hebben bijvoorbeeld verkeerd geinstalleerde isolatiemateriaal verwijdert en hebben hiervoor kosten moeten maken, maar daardoor eventuele toekomstige houtrot voorkomen (alle ventilatieroosters waren verstopt). Het document laat in het midden of dit subsidiabel is