Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)

Wist u dat er bij het rijk weer subsidie beschikbaar is voor toepassing van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels! Ook voor particulieren!
Inpassing in een monument vraagt vaak om maatwerk en is soms vergunningsplichtig (zonneboilers) maar er zijn zeker kansen! Zie verder op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-e…
Succes met de energietransitie!