John Nijhuis

De elektrische fiets is in opkomst en deze trend zal zich nog wel even doorzetten. Ook in monumenten zijn er vaak verschillende gebruikers van een elektrische fiets.
Het opladen van de fiets gebeurt meestal in een berging, koetshuis of opslagschuur  van het monument. Het opladen van de  lithiumaccu van de fiets is doorgaans zonder risico zeker wanneer de gebruikershandleiding hierover worden opgevolgd. Toch zijn er voorbeelden dat er brand is ontstaat bij het opladen van dit soort lithiumaccu’s. Bij hoge temperaturen, beschadigingen, overladen of te diepe ontlading kan er aanleiding zijn tot een storing en leiden tot zelfontbranding van de accu ofschoon de meeste accu’s wel beschikken over een veiligheidssysteem.
Vaak komt het voor dat in schuren, bergingen, koetshuizen e.d. geen rook of brandmelder aanwezig is. Het risico dat een dergelijke brand vroegtijdig wordt ontdekt is dus klein. Het risico dat een dergelijke brand snel kan overslaan naar het monument is daardoor echter wel groot.
Een belangrijk advies is dan ook om de accu van de elektrische fiets ( of andere apparaten die voorzien zijn van lithium batterijen) nooit in de avond en nachtelijke uren op te laden.