- MOOI Noord-Holland lanceert de STOLPENCONSULENT -

Vanaf nu begeleidt de stolpenconsulent van MOOI Noord-Holland eigenaren en andere initiatiefnemers bij de transformatie van hun stolpboerderij. De stolpenconsulent brengt initiatiefnemer en gemeente samen aan de keukentafel.

Stolpenadvies
Het stolpenadvies is een adviestraject op maat en beoogt de ruimtelijke kwaliteit bij transformaties te vergroten. Het advies is vooral doeltreffend wanneer regels en uitgangspunten van de gemeente op gespannen voet staan met wensen en eisen van de initiatiefnemer en/of eigenaar, óf bij een ingrijpend ruimtelijk plan waarvoor de gemeente een tegenprestatie als voorwaarde stelt.

Pilot
Provincie Noord-Holland ondersteunt tot eind 2020 de stolpenconsulent. Dit doet ze om de (aspirant) stolpeigenaar te ondersteunen bij de vaak complexe transformatie van stolpboerderijen. De ondersteuning bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor enkele pilotprojecten van maximaal €2000 en 50% van de advieskosten. Het aantal projecten is gelimiteerd: op=op.

Kijk voor alle voorwaarden op www.mooinoord-holland.nl/stolpenconsulent/. Daar vindt u ook meer informatie over de werkwijze van de stolpenconsulent.

U benadert stolpenconsulent Rosanne Bruinsma via 072 520 44 59 of r.bruinsma@mooinoord-holland.nl.