Pieter Parmentier

Bij ons initiatief Erfdelen.nl gaat het vrijwel altijd over herbestemmen en meestal niet over monumenten maar er zijn veel raakvlakken bij het ontwikkelen van projecten.