Kijk eens op de website van Landschap Erfgoed Utrecht (onder nieuws) om meer te horen over het symposium 'Buitenplaatsen van blijvende betekenis' van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen of vraag naar de presentaties: info@platformutrechtsebuitenplaatsen.nl