J.A. van der Werff

Dag allen,
Ik ben landelijk redactielid van het tijdschrift Heemschut. Op advies van het Restauratiefonds meld ik me aan bij deze community. Achtergrond is dat ik een artikel voorbereid over het spanningsveld tussen monumentaal erfgoed en de verduurzamingsopgave die er ligt of die mogelijk door eigenaren gevoeld wordt. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de dilemma's die monumenteneigenaren op dit vlak ervaren. Denk aan gevallen waarin de balans verkeerd uitviel en de keuze voor duurzaamheid ten koste is gegaan van de monumentale waarde, maar ook ben ik geïnteresseerd in goede voorbeelden van verduurzaming met inachtneming van die monumentale waarde. Ook indien nog geen keuzes zijn gemaakt ben ik geïnteresseerd. Wilt u hierover met mij uitwisselen, mailt u mij dan via johannavanderwerff@dockk.nl of bellen 06 20983300. Bij voorbaat dank! Johanna van der Werff