Mijn vrouw, Hannah Vossen, en ik, Simon Dermijn, wonen sinds oktober 2015 in een voormalige pastorie in Maren-Kessel in het buitengebied van de gemeente Oss. Het betreft een rijksmonument, inclusief de siertuin rondom het huis. Op dit moment hebben wij advies ingewonnen om deze siertuin a.h.w. leven in te blazen. Wij waren daar al eerder mee begonnen maar een extern advies leek ons nu eindelijk mogelijk en noodzakelijk.

Jaap en Ria Vaarkamp
Jaap en Ria Vaarkamp

Wanneer deze siertuin wordt genoemd in de monument beschrijving kan er achteraf subsidie aangevraagd worden (net als deze aan te vragen is voor woonhuizen).

Zie voor meer informatie https://www.monumenten.nl/informatie-woonhuissubsidie

Groene monumenten
Bij rijksmonumenten met een woonfunctie zijn de werkzaamheden aan een bijbehorende en meebeschermde tuin alleen subsidiabel voor zover de tuin direct gelieerd is aan de woonfunctie. Grofweg gaat het om de direct om het huis gelegen elementen. Denk aan een siertuin, gazons, een vijver, borders met heesters, een korte oprijlaan.
Een overzicht van subsidiabele werkzaamheden aan groene rijksmonumenten zijn samengebracht in hoofdstuk 1.2 paragraaf Groene monumenten en hoofdstuk 1.3, paragrafen 92, 1 en 5 van de leidraad.


inloggen of registreren om te reageren.