Hierdoor ontstaan in het gehele pand zichtlijnen en is er contact tussen de verschillende ruimtes