Beste leden,

Wij zijn in onderhandeling over de aanschaf van de Watertoren van Hengelo. Nu staat er een boeteclausule in het contract als wij niet binnen een bepaalde termijn de 1e fase van de ontwikkeling af ronden:

Koper verplicht zich binnen één maand na de juridische levering te starten met de bouw en tevens binnen twaalf maanden na de juridische levering de bouw en renovatievan minimaal 1 fase gereed te hebben. Deze fase heeft een minimale omgvang van de volldige watertoren of het pompgebouw. Bij het niet nakomen van het hiervoor vermelde zal verkoper koper een onmiddellijk opeisbare boete van vijf duizend euro (€ 5.000,00) opleggen voor iedere dag dat koper in gebreke blijft na schriftelijke mededeling. Dit wordt als kettingbeding in akte van levering opgenomen voor het geval koper binnen gemelde termijn gaat doorverkopen.

Hier gaan we (uiteraard) niet mee akkoord, maar de verkoper heeft ons om een tegenvoorstel gevraagd. En daar zit ik mee te stoeien, aangezien ik niet veel verder kom dan de termijnen oprekken en het boetebedrag drastisch verlagen. Maar eigenlijk zou ik een hele andere constructie willen.

Heeft iemand ervaring met een dergelijke clausule? En wellicht een alternatief gevonden? Hoor het graag!

Martin van Schaijk

Pim
 • Login of registreer om te reageren
 • De geld boete vervangen voor lijfstraffen? Jezelf aan het schavot ketenen op het plein, zodat mensen rotte tomaten kunnen gooien ;)
  Maar een jaar is vrij kort, dus dat zou ik inderdaad oprekken. En defineer even wat 'gereed' is? Een huis is toch nooit gereed? Maak dat dus specifiek en meetbaar.
  En wellicht kan je wel serieus een alternatief bedenken voor een geld boete. Bedenkt wat de gemeente zou willen met de watertoren. Als je het niet red binnen de termijn verplicht je jezelf om de watertoren open te stellen voor publiek voor 1 maand. Of voor scholen/educatieve doeleinden. Geheel belangeloos zonder entreegeld natuurlijk. Of verplicht meedoen aan de open monumentendag. Of bedenk iets anders out-of-the-box.
  Succes met het traject in ieder geval!

  Pim
 • Login of registreer om te reageren
 • Oh, en de 'start van de bouw' is vrij makkelijk. Zet er een hek omheen, of een bouwkeet neer, en je bent gestart toch?

  Pieter van Traa
 • Login of registreer om te reageren
 • welk belang heeft de verkoper met zulke rigide regels / voorwaarden?
  wat gaat er mis als het werk langer duurt?
  Kortom in wiens belang is het dat het werk wordt 'afgeraffeld' en dat er niet zorgvuldig wordt gewerkt?

  Default profile image
  postmes
 • Login of registreer om te reageren
 • Ga in eerste instantie rond de tafel zitten met de gemeente (je contactpersoon) om te achterhalen waarom ze bepaalde voorwaarden stellen en met name wat de achterliggende gedachten hierbij zijn. Ga niet zo in wilde weg een tegenvoorstel op papier zetten zonder dat je de eigenlijke/ echte randvoorwaarden kent. Ik proef uit de tekst dat de gemeente zeer slechte ervaringen heeft met monumenten verkoop en verloop van renovatie. Als je al een planning hebt voor renovatie, neem deze zeker mee. En zorg dat je een ruime planning maakt, renovatie van monument loopt altijd anders als je op voorhand verwacht. En wellicht ook in overeenkomst opnemen dat er ijkpunten in je planning zitten dat wanneer op bepaalde zaken vertraging opgelopen is door omstandigheden dat einddatum van oplevering evenredig mee opschuift. Oftewel een open en transparante communicatie opzetten met de gemeente.

  Jeroen Hulsen
 • Login of registreer om te reageren
 • Ik weet niet wat de termijnen zijn die gesteld worden in de overeenkomst maar als de toren monumentaal is heb je al een langere doorlooptijd voor je vergunning verstrekt is. Neem daar nog bij dat "bouw" in een bestaande situatie altijd meer tijd vergt en er ook nog zaken tegen kunnen vallen. Zo'n fase lijkt me ook nog fors. Dat lukt dus alleen met een gedegen plan. Je gaat dus al behoorlijk kosten maken alvorens de overeenkomst te tekenen.
  Betaald de verkoper dan ook die kosten? Ze zetten immers ook een boeteclausule in de overeenkomst.

  Default profile image
  GEEN DEELNEMER MEER COMMUNITY
 • Login of registreer om te reageren
 • Ik zou er niet mee akkoord gaan. Persoonlijk denk ik dat de verkoper blij moet zijn dat iemand de durf en lef moet hebben om met zo'n rijksmonument aan de slag te gaan. Ik heb even rondgekeken en ik zie dat de verkopende partij de ontwikkelaar van het omliggende terrein is (die daar een nieuwe woonwijk bouwen) Ik snap het vanuit hun oogpunt wel dat zij willen dat er over een jaar iets gedaan is maar ik denk dat een jaar veel te kort is. Ik denk dat een termijn van 5 jaar gezien het soort gebouw, de krapte bij bouwend nederland, de financiering van de herontwikkeling en het vergunnings traject reeëler is. Rome was ook niet in een dag gebouwd en snel werken gaat vaak ten koste van kwaliteit. Wat als je onvoorziene werkzaamheden tegen komt waardoor er structureel dingen gerepareerd moeten worden? Met die aanpassingen in je plan ben je zo een jaar verder.

  Martin Van Schaijk
 • Login of registreer om te reageren
 • Dank allen voor de inzichten. De ontwikkelaar is nu 3 weken met vakantie en daarna gaat het gesprek verder. Zoals hieronder ook al is opgemerkt denk ik dat de ontwikkelaar in zijn handen mag wrijven dat er iemand bereid is dit project van ze over te nemen. Zo ga ik hem ook inzetten. En ook terecht punt: welke garanties heb ik dat onze Watertoren niet nog 2 jaar in een bouwput staat omdat het gebied er om heen niet volgens afspraak snel ontwikkeld wordt.

  En inderdaad, de start binnen een maand wil ik nog wel afspreken; paar bouwhekken eromheen en klaar :-)