Enkele weken geleden zijn we de trotse eigenaar geworden van dit prachtige rijksmonument uit 1904 in de binnenstad van Zutphen. Bijzonder aan dit huis is dat het altijd door families bewoond is, en dat er in de loop van de tijd weinig is gewijzigd, maar dat het wèl goed is onderhouden. Die lijn gaan wij doortrekken.
In de nabije toekomst willen we een onderhoudsplan opstellen, waarin ook verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen. Voordat we daaraan toe zijn maken we eerst het huis naar onze smaak. In dit verband willen we het enorme souterrain opfrissen. De muren zijn gewitkalkt, maar ze zijn in de loop van de tijd behoorlijk vervuild. De vraag aan het forum is welk product ik hiervoor het beste kan gebruiken. Zelf denk ik aan die ouderwetse melkachtige witkalk waarmee je vroeger stallen wit maakte. Wie weet of dat nog te koop is, en zo ja, waar en wat is de handelsnaam? Of is er misschien een ander product op de markt dat nog beter ademt en hecht op de gekalkte muur.? Ik ben benieuwd naar reacties.