Jaap en Ria Vaarkamp

Het jaar 2019 was een beetje apart jaar. Opeens moest er subsidie worden aangevraagd bij het RCE. Voor de monument eigenaren welke al gestart waren met een renovatie was er een eenmalig overgangsjaar. In dit overgangsjaar konden de kosten van bijgebouwen nog meegenomen worden.
We hebben een goede uiteenzetting geven over de gemaakte kosten, weining foto's (kunnen) aanleveren en een goede begeleidende brief geschreven.
En zonder extra verklaringen is onze aanvraag goedgekeurd.

Zijn er nog meer mensen welke gebruik hebben gemaakt van dit overgangsjaar en wat zijn jullie ervaringen?