Hi weet iemand een specialist, die vaak contact heeft met gemeente Haarlem over uitbouw / aanpassing van gemeentelijk monumenten? Vooroverleg doet de gemeente Haarlem niet aan. We hebben een pand gekocht waar 45 jaar niets aan gebeurd is en we willen het graag met behoud van originele details verbeteren maar we lopen tegen enorm veel weerstand aan. Ik hoor het graag.

Anna de Jong
Anna de Jong

Beste dhr. van Traa,

Bedankt voor uw reactie. Ik heb hieronder wat argumenten van de gemeente genoemd met tevens meer informatie van mijn kant per punt. Ik kan ook foto's toevoegen als u wilt. We werken samen met een architect in het noorden, die zich specialiseert in het herstellen van monumenten. Ik zie dat u projecten in Haarlem gedaan heeft waarbij het pand in eenzelfde staat verkeerde. Wellicht kunt u ons ook adviseren.

Volgende punten zijn gemaakt, in acht nemende dat het huis erg slecht onderhouden is en veel originele details door de vorige bewoner zijn weggehaald / kapot gemaakt. Wat er nog aanwezig is willen we herstellen/hergebruiken.

* De positionering van de aanbouw aan de achtergevelzijde over de volle breedte van het huis is oneigenlijk voor het huis en niet akkoord. De functie en betekenis van de aanwezige serre gaat met deze ingreep geheel verloren. Het is denkbaar dat u een aanbouw realiseert in het verlengde van de bestaande keuken en daarmee de serre in zijn bestaande vorm gehandhaafd blijft; ===> we hebben een aanbouw laten ontwerpen die binnen het bestemmingsplan valt en waar de achtergevel geheel intact blijft. De genoemde serre verkeerd in slechte staat en deze zal worden gerestaureerd en dmv een lichtstraat worden verbonden met de uitbouw. Deze uitbouw is voornamelijk glas waardoor je de achtergevel en serre blijft zien. Structureel is een uitbouw van een keuken een groter project en er wordt ons niet de mogelijkheid gegeven om samen tot een oplossing te komen. Buren een paar deuren verderop hebben een steunmuur tussen de bestaande keuken en serre weggehaald waardoor de serre nu de eetkamer is, wat wel akkoord was. We willen juist geen structurele veranderingen aanbrengen. We moeten binnen zeven dagen een nieuw ontwerp laten zien.
* Het verplaatsen van de bestaande servicekast in de keuken is niet akkoord; ​===> servicekast is zorgvuldig verwijderd ivm instortende keukenvloer vanwege slecht onderhoud / langdurig water in kelder. We willen deze een meter verplaatsen zodat er een toilet op de begane grond kan worden geplaatst.
* Uw voorstel om de bestaande enkelbladige beglazing te vervangen voor meerbladig monumentenglas gevat in een modern stopverfsysteem (renoseal o.g.) wordt in het kader van verduurzaming als positief beschouwd, echter uw voorstel om de bestaande glas in lood ramen als ¿losse ruiten¿ aan de binnenzijde van het bovenlicht te monteren is niet akkoord; ==> het lood is slecht dus het raam moet er uit voor reparatie. Ik had hier graag een raam voor willen zetten zodat het niet onderhevig is regen/wind. Jammer maar op zich kunnen we het repareren en enkel glas houden.
* De positie van de nieuwe toiletruimte op de overloop van de eerste verdiepingen en is oneigenlijk voor de opbouw van het hoofdtrappenhuis;​ ==> de toiletruimte wordt gemaakt in een bestaande kast die op deze plek stond. Deze is 20 cm naar voren geplaatst. Het is alsof het nooit anders geweest is.
* Het vervangen van de bestaande trap naar de zolder en de daaronder aanwezige trapkast(en) te verwijderen is niet akkoord. De trap dient ondergeschikt te blijven aan het hoofdtrappenhuis; ​ ===> de bestaande trap was niet origineel en onveilig. De kast eronder was ook niet origineel en de vorige eigenaar heeft een groot gedeelte van deze kast afgezaagd zodat hij de trap kon plaatsen. De nieuwe trap is een dubbele scheluw waardoor je niet net naast de balustrade van de bestaande trap naar boven hoeft. Trap is tevens in dezelfde stijl (danwel een stuk kleiner) dan trappenhuis.

Ik moet u bekennen dat ik er gister wakker van hebben gelegen. We waren enorm trots op onze aankoop en hadden veel zin om het gemeentelijk monument zorgvuldig op te knappen. We hebben inmiddels spijt dat we dit slecht onderhouden gemeentelijk monument hebben gekocht, dat kan niet juist zijn.

groeten, Anna

Jaap en Ria Vaarkamp
Jaap en Ria Vaarkamp

Hallo Anna,

Je moet soms lange adem hebben. We begonnen 3 jaar terug ook aan zo'n avontuur. We hebben er toen voor gekozen om exterieur en interieur te splitsen om de buitenschil wind en waterdicht te krijgen.
De vergunning voor buiten was redelijk snel geregeld. Maar voor binnen hebben we een half jaar gestreden. Eén raad, ben altijd aanwezig bij de vergadering van de CRK, eventueel met je architect, zodat je direct verduidelijking kunt geven.
Mogelijk is het uitvoeren van een bouwhistorisch ook nog een optie, alleen kost natuurlijk weer geld. Maar dan is duidelijk wat originele details zijn. En wat door de vorige eigenaar vernield is.

Succes met jullie plannen.

Anna de Jong
Anna de Jong

Bedankt voor uw tips Jaap en Ria! Het geeft me een beetje hoop. Ik woon inmiddels met onze dochter in het noorden en mijn man in het huis in Haarlem dus het is niet een ideale situatie. Ik heb zojuist de agenda bekeken en er is een vergadering Ontwikkeling in oktober. Ik neem aan dat dit de relevante vergadering is? Of is het beheer? Ik hoop dat u me kunt helpen.

Uw tip om een bouwhistorisch onderzoek te starten is ook interessant. We hebben alle historische elementen laten zitten en hebben foto's gemaakt van wat er niet meer is (oftewel niet origineel of geheel vernield). Tevens is dit met een toezichthouder van gemeente Haarlem besproken. Hij heeft in augustus aangegeven dat we bepaalde dingen niet konden doen tot een vergunning was verleend (hij kwam langs net voordat we de plannen indienden) en hier hebben we ons aan gehouden natuurlijk. Daarom overvalt met de reactie van de gemeente Haarlem ook zo.

groeten, Anna

Pim
Pim

Bel eens met de gemeente en vraag gewoon naar de ambtenaar (aren) die zich bezich houden met monumenten. Vaak kan je ook informeel wel een afspraak met ze maken om informatie te krijgen over hoe je de procedure het beste kunt doorlopen. Er staat voor Haarlem al heel veel online: https://www.haarlem.nl/monumentenvergunning/ De kosten voor een vergunning zijn ook prima te doen, gewoon een vast bedrag en geen % leges.

En helaas: neem je tijd. Je moet de procedures netjes doorlopen anders krijg je alleen maar meer weerstand. En dat kost helaas tijd. Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Ik was ook altijd aanwezig bij het overleg van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) waar ik samen met mijn energieadviseur en architect veel meer kennis had dan de commisie, zodat we elke vraag direct konden beantwoorden of pareren.

Anna de Jong
Anna de Jong

Beste Pim, ik zal ze zeker bellen. Echter, eerder stond erfgoed niet open voor een gesprek. We moesten de plannen indienen en dan zou daar een reactie op komen.

Het bijwonen van vergaderingen lijkt op dit moment gesloten i.v.m. COVID, ik zal maandag bellen om te kijken of ik wellicht via de digitale route kan deelnemen. De kosten zijn wel degelijk % leges helaas voor dit project.

groeten, Anna

Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)

Vraag niet meteen een bouwvergunning aan want dan zit je met wettelijke termijnen. Dien een schetsplan of VOP (voorlopig ontwerpplan of principe plan in). Een dergelijk plan kost leges maar deze worden in minder gebracht als je de definitieve aanvraag indient. Tijdens een VOP is er voldoende mogelijkheid voor overleg en worden de randvoorwaarden en uitgangspunten van de gemeente helder. Ook komt er een officieel advies van een erfgoed/welstandscommissie welke als basis dient voor de bouwaanvraag.
De reden dat er vooroverleggen niet bij alle gemeentes gewoongoed is heeft met de (onbetaalde) tijdsbelasting te maken. Een afdeling vergunningen van een gemeente draait grotendeels op basis van de te verdienen leges. Vooroverleggen kosten menskracht en tijd en er staan geen inkomsten tegenover. Daarom wordt er vaak aangegeven dat u voor een beoordeling en advies een aanvraag moet indienen.
Zoek naar een plaatselijke architect met ervaring in monumenten en bewezen projecten in de directe omgeving. Hij/zij weet vaak goed hoe de plaatselijke gemeente werkt en denkt.

Anna de Jong
Anna de Jong
Hi Eelco, we hebben helaas al een omgevingsvergunning ingediend mid augustus. We hebben, na meerdere suggesties hier, aangedrongen op een gesprek en deze heeft gisteren plaatsgevonden, waar zowel de interne punten als de aanbouw en uitstel vergunning zijn besproken. Onze architect had een nieuwe schets gemaakt welke aansloot bij het commentaar door een aanbouw achter de serre van glas te maken. Het was een constructief gesprek (dachten we) en het nieuwe ontwerp van de architect viel in de smaak. Alle opmerkingen en vragen werden door de architect beantwoord/gepareerd (nogmaals hij heeft extreem veel ervaring in monumentenwereld). We hebben afspraken getracht te maken over de andere interne punten waar erfgoed over viel en concessies gemaakt. Vandaag hebben we echter, nadat de architect zelf heeft gebeld om te vragen of het wellicht zin heeft om de vergunning op te splitsen om verdere vertraging te voorkomen, te horen gekregen dat de plannen mooi zijn maar dat de voorkeur nog steeds uitgaat naar een uitbouw alleen achter de keuken ZELFS al brengt dit structureel werk met zich mee te denken aan het doorbreken van achterwand (want de aanbouw zou de achtergevel intact laten). Er zit dus geen beweging in en we willen echt geen muren doorslaan. Het zit vast, zonder goedkeuring erfgoed gaat het niet naar de ARK en krijgen we geen vergunning. Ik snap er niets meer van, een pand wat compleet verwaarloosd is mag wel maar het terugbrengen in oude staat met nieuw gebruik (lees keuken grootte in lijn met standaard van vandaag de dag) mag niet. Het bouwhistorische element zijn we voorbij want het lijkt, behalve miniscule punten als je de staat van onderhoud meeneemt, daarom niet meer te gaan. Misschien vergunning opsplitsen en separaat traject starten voor de aanbouw is nu ons uitgangspunt. Erfgoed overslaan en rechtstreeks naar ARK? We weten het niet meer. We zitten er inmiddels wel een beetje doorheen en zijn met stomheid geslagen.
Vincent de Kieviet
Vincent de Kieviet
Inhoudelijk kunnen wij je hierbij niet echt van dienst zijn ben ik bang. Ik neem aan dat je met Erfgoed, de afdeling/team erfgoed van de gemeente bedoeld? Op de webpagina van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem lees ik onder andere de volgende teksten: "De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert [..]. In deze vergaderingen worden middelgrote en grote bouw- en restauratieplannen behandeld. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De indiener van het bouwplan of zijn architect kan verzoeken het plan ter vergadering toe te lichten." "Voor het maken van een afspraak voor de planbehandeling door - of vooroverleg met - de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit of vragen over de procedurele gang van zaken, planindiening en –beoordeling, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 023." https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/adviescommissies-en-… Dat impliceert dat er rechtstreeks vooroverleg en planbehandeling mogelijk is met de ARK dus zonder tussenkomst van de afd. Erfgoed. Het is wel zo dat de afdeling Erfgoed als het goed is anticipeert op wat het oordeel van de ARK gaat zijn in dezen. Ook kan het zijn dat ambtenaren van de afd. Erfgoed een mandaat van de ARK hebben om plannen namens hen te screenen o.i.d.. Maar je kunt wellicht toch proberen om rechtstreeks een overleg met de ARK in te plannen.
Anna de Jong
Anna de Jong
hi Vincent, je hebt helemaal gelijk. We zijn inmiddels ook tot deze conclusie gekomen dat een "collegiaal overleg" (zoals het in de notulen wordt genoemd) de beste manier is om verder te gaan met de aanbouw. Ik ging ervan uit dat een aanbouw hier niet geschikt voor zou zijn maar na het doorspitten van de notulen zag ik er toch redelijk wat vooroverleg hiervoor tussen zitten. We zullen ons eerst concentreren om het interne stuk van het huis af te ronden, zodat er in ieder geval gewoond kan worden, dus de vergunningsaanvraag wordt opgesplitst. Daarna zullen we aandringen op een vooroverleg wat betreft de aanbouw want daar zitten we op dit moment helemaal vast. Bedankt voor je hulp en tijd!

inloggen of registreren om te reageren.