Het Dobbelmannklooster in Nijmegen is een gemeentelijk monument met binnen sociale woningbouw gerealiseerde wooneenheden. Deze worden aan alleenstaanden en gezinnen verhuurd door de WBVG (www.wbvg.nl). In 1988 is het klooster verbouwd tot wooncomplex. Er is naar de maatstaven van toen vloer, gevel en dakisolatie aangebracht. Van de schil zijn de ramen nog niet geïsoleerd. De WBVG kent een grote mate van zelfwerkzaamheid. Voor het isoleren van de ramen hebben de bewoners de afgelopen jaren een eigen revolverend groenfonds opgebouwd. De mogelijkheid van dubbelglas (9mm), monumentenglas, voor en achterzetramen zijn onderzocht en zijn geoffreerd. Voorzet ramen wijst de gemeente af. Helaas passen alleen eenvoudige achterzet ramen financieel binnen de mogelijkheden. De bewoners hebben in 2019 in een van de gezinseenheden op proef reversibel achterzet ramen aangebracht ( https://www.wbvg.nl/bewoners-verduurzamen-creatief-en-efficient/ ). Deze gezinsruimte wordt wekelijks bemeten via www.mindergas.nl . De achterzet ramen zijn van kunststof (licht in gewicht) en eenvoudig met "clipjes" binnen zelfwerkzaamheid aan te brengen.

De meting over 2020 geeft een aardgasbesparing aan van 21,9% (vergeleken via graaddagen) ten opzichte van 2019. Dat is heel veel, maar de gasmeter liegt niet. De betreffende gezinsruimte wordt al jaren bemeten. Een vergelijking met voorgaande jaren is dan ook goed te maken.

De vraag: Wij zijn op op zoek naar een budget vriendelijke second opinion over deze situatie om goed onderbouwd deze methode over het hele complex uit te kunnen rollen. Het is vijf keer goedkoper dan dubbel glas en meer dan vijf keer goedkoper dan monumentenglas en we kunnen het in eigen beheer doen. Als betrokken burgers hebben de bewoners hun nek uitgestoken en ze hopen dat er vanuit de overheid of het onderwijs een mogelijkheid bestaat om deskundigheid in te brengen.