Het project bestaat uit het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van een aantal platte daken aan de achterkant van het voormalige dobbelmannklooster in Nijmegen en een aantal dakdelen van de groenestraatskerk, die – historisch zo gegroeid – op de riolering van het voormalige klooster zijn aangesloten. Afkoppelen wil zeggen afvoer van het regenwater d.m.v. infiltratie en afkoppelen van de HWA (HemelWaterAfvoer) van de riolering. Aanleiding voor het project was, ivm toekomstige mogelijke lekkage van achtergebleven stookolie, de verwijdering van een gesaneerde olietank uit de achtertuin van het kloostercomplex en de wens van de bewonersgroep iets met het eigen groenfonds te doen.

Om een te grote hoeveelheid regenwater, bij een volle regenwateropvangtank na het afkoppelen op te kunnen vangen zijn infiltratiekratten in de tuin gerealiseerd. De overloop van de regenwater opvangtank komt in de infiltratiekratten uit. Totaal oppervlakte af te koppelen oppervlak: Kerk+Klooster 381,97 m2

Naast de bestaande riolering zijn met zelfwerkzaamheid nieuwe HWA buizen in de grond gelegd.
In de centrale wasruimte is op een montage bord de technische installatie aangebracht, alsook een tweede groenwater waterleidingnet voor de wasmachines.

Omdat er geen data beschikbaar is over het watergebruik voor wassen in wooncomplexen met gemengde woonvormen zijn in de installatie verschillende meters opgenomen. Inmiddels is na 4 jaar gebruik en handmatig meten, het groenwater leidingnet uitgebreid naar de toiletten.

Meer artikelen over dit project zijn te vinden via het twitteraccount @Dobbelmklstr:
(1) (1) Dobbelmannklooster op Twitter: "Dobbelmannklooster #klimaatadaptatie burger regenwaterproject artikel in installatie en sanitair 2018 https://t.co/CocCt6oqzA" / Twitter
(2) (1) Dobbelmannklooster op Twitter: "Dobbelmannklooster #klimaatadaptatie burger regenwaterproject eerste publicatie 2018 in Land en Water https://t.co/Ki0RXqwwL8" / Twitter
of de websites:
https://waterwindow.nl/casus/hemelwateroverlast-57
https://klimaatadaptatienederland.nl/voorbeelden/overzicht-projecten/?A…
https://essay.utwente.nl/77719/1/Geurts-Maartje.pdf