Default profile image
Hans de Ridder

Na ruim 30 jaar heb ik mijn monumentale voormalige pastorie verlaten. Ik dank de community voor haar inzet voor het behoud van monumenten. De vraag is hoe ik nu uit kan schrijven.