Onlangs heeft MOOI Noord-Holland de stolpenwaarderingskaart met een uitgebreid advies aangeboden aan de Provincie. Strekking van het advies: élke stolp verdient bijzondere aandacht, niet één ervan verdient het achteloos te worden gesloopt, zoals nu geregeld gebeurt. De onderzoekers raden de overheid aan waar mogelijk stimulerend beleid in te richten, om de eigenaren desgevraagd maatwerk en hulp te bieden bij instandhouding en benutting van deze unieke gebouwen en erven. Meer weten of vragen over de stolpenkaart? Kijk op: https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/stolpenwaarderingskaar…


inloggen of registreren om te reageren.