John Nijhuis

Wanneer ontstaat de Vereniging van Eigenaars [VvE].

Een Vereniging van Eigenaars ontstaat wanneer een woongebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. Iedere eigenaar van een appartementsrecht is verplicht lid van de VvE. De VvE wordt echter pas actief wanneer er sprake is van meerdere juridische eigenaars. De eigenaars bepalen zelf of de VvE actief is. In Nederland zijn veel VvE’s zogenaamde slapende VvE’s dat wil zeggen dat er sprake is van appartementsrechten maar dat de eigenaars de VvE niet geactiveerd hebben. Dit kan problemen opleveren als er gebreken ontstaan aan het gebouw, bijvoorbeeld een lekkend dak en niet iedereen wil meebetalen aan reparatie.
De VvE is juridisch gezien een rechtspersoon en als zodanig verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Het algemene verenigingsrecht van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 [art. 5:124BW] is grotendeels van toepassing. Belangrijke verschillen met een “normale” vereniging zijn dat eigenaren verplicht zijn en het bestuur primair de besluiten van de Algemene Vergadering moet uitvoeren. Ook is het financiële belang van eigenaren meestal veel groter dan het belang van een lid van b.v. een sportvereniging.
Zijn er verenigingen van eigenaars in een Rijks of gemeentelijk monument met bijzondere ervaringen? Laat het ons weten.
John Nijhuis

In Enschede zijn er op dit moment verschillende naoorlogse appartementsgebouwen die de status van gemeentelijk monument hebben gekregen. Vanuit de gemeente Enschede zijn de "monument"eigenaars maar heel beperkt geïnformeerd over de gevolgen van de monument status. De vraag is of er gemeenten in Nederland zijn waar gemeenten een proactieve rol spelen in de informatievoorziening naar de VvE of de individuele appartement eigenaar. Kijk naar: https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/appartementencomplex-t…