Tip! Op donderdag 16 mei is de beurs monument in Den Bosch, waar we elkaar kunnen ontmoeten tijdens de community lunch (zie https://community.monumenten.nl/node/75) De beurs heeft die dag veel interessante programma-onderdelen voor monumenteigenaren. In het bijzonder wil ik jullie in deze groep attenderen op de sessie die direct na onze lunch in dezelfde zaal plaatsvindt: ‘Energie besparen: wat zijn de mogelijkheden?’ waar ons communitylid Jaap, [~23], vanuit zijn eigen ervaring als monumenteigenaar komt vertellen over zijn keuzeproces bij het verduurzamen van zijn monument. Daarnaast spreken ook het Restauratiefonds en Duurzame Monumentenadviseur Dijkoraad.